EHBO vereniging Heythuysen

EHBO vereniging Heythuysen
EHBO vereniging Heythuysen
Ga naar de inhoud
Hulpverlening bij grote en kleine evenementen
Organiseert u een evenement en bent u daarvoor op zoek naar EHBO'ers? Onze vereniging werkt met een groot aantal vrijwillige EHBO'ers die bij uw evenement ingezet kunnen worden. Vul het aanvraagformulier in om hulpverlening bij uw evenement aan te vragen. Wij verzoeken u de aanvraag minimaal drie weken voor aanvang van het evenement in te dienen.
Evenementen
EHBO bij evenementen
Organiseert u een sporttoernooi, braderie, feest of ander evenement en heeft u EHBO'ers nodig?
Daar kunnen wij u bij helpen! Via onderstaande link kunt u direct hulpverleners aanvragen.

Neem contact met ons op als u niet weet hoeveel hulpverleners ingezet moeten worden of
als u informatie wenst over tarieven, mogelijkheden en voorwaarden.

Sportongevallen
Overige certificeringen
Elke van onze EHBO'ers is ook geschoold in de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Daarnaast hebben wij ook EHBO'ers die beschikken over de aantekeningen Eerste Hulp bij Sportongevallen en/of Eerste Hulp bij Wandelletsel.

Neem contact op voor meer informatie
Indien u vragen heeft over de inzet van EHBO'ers bij uw evenement, als er voor uw evenement aanvullende eisen gesteld worden aan de kwalificaties van EHBO'ers of als u informatie wilt over onze tarieven voor hulpverlening, neem dan contact op met onze dienstleiders via e-mail, telefoon of het contactformulier.

Evelyn Grosfeld
Emmasingel 77a
6001 BB Weert
Tel:0495-536562/06-50590535

Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken Heythuysen
Terug naar de inhoud